Na vsebino

OBVESTILO o spremembi 1. javnega poziva LASR Alpske reke

Spoštovani člani LASR Alpske reke,

obveščamo vas, da je danes na spletni strani LASR Alpske reke objavljena sprememba 1. Javnega poziva za izbor projektov LASR Alpske reke. Sprememba je objavljena na naslednji povezavi: http://lasralpskereke.si/javni-pozivi/nanaša na:

-          rok oddaje:  NOV rok je 21. 6. 2024,

-          vrednostna omejitev upravičenca: upravičenec lahko v okviru tega javnega poziva zaprosi največ za 150.000 evrov nepovratnih sredstev.

Spremembe so v javnem pozivu označene z rdečo barvo.

Prijavitelje, ki bodo oddali vlogo do 7. 6. 2024, bomo posebej opozorili, da so dolžni upoštevati vse dopolnitve javnega poziva oz. razpisne dokumentacije.

Vodilni partner nudi prijaviteljem vsa dodatna pojasnila in svetovanja v zvezi z javnim pozivom najkasneje do treh dni pred potekom roka za prijavo. Zaželena je predhodna najava svetovanja, saj želimo zagotovit strokovno svetovanje vsem prijaviteljem.

 

Informacije in svetovanje:

 

Posoški razvojni center, LASR Alpske reke, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin:

  • po telefonu vsak delovnik med 8. in 14. uro: 05 38 41 507 ali 05 38 41 518 po
  • ​elektronski pošti: 
  • osebno po predhodnem dogovoru

Kontaktna oseba:

  • Greta Lizabeta Črnilogar, tel. 05 38 41 507, e-pošta: 
  • Meta Pajer, tel. 05 38 41 518, e-pošta:

 

1_javni poziv POPRAVEK

OBJAVA_1._Javni_poziv-podaljsan_rok.jpg