Na vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem v Desklah

Občina Kanal ob Soči objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem.

Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v pritličju na naslovu Gregorčičeva 1, Deskle skupne površine 66,49 m2 (bivša pošta).

Nepremičnina se oddaja za poslovni najem, za določen čas 5 (pet) let z možnostjo podaljšanja.

Izhodiščna višina mesečne najemnine znaša 85,00 EUR.

namera se oddaja na obrazcu, ki je priloga te objave, v roku 20 dni, od objave na spletni strani občine.

 

Namera

Obrazec prijava

 

Datum objave: 18. 6. 2024