Na vsebino

JAVNI RAZPIS za delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC II

Objavljamo prosto strokovno - tehnično delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC II (J032007)

za nedoločen čas s polnim delovnim časom v Režijskem obratu Občine Kanal ob Soči.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto  Komunali delavec II" na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal in sicer v roku 14 delovnih dni po objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči.

Dodatne informacije o delovnem področju in javnem razpisu lahko dobite na tel. št. +386 5 39 81 212 pri direktorici občinske uprave mag. Katjuši Stanič

Besedilo Javnega razpisa v Prilogi!

Datum objave: 03. 07. 2024
Rok prijave: 17. 07. 2024