Na vsebino

Amandmaji k predlogu državnega proračuna za leto 2022 in 2023

Amandmaji k predlogu državnega proračuna za leto 2022 in 2023

Sporočilo za javnost: Amandmaji k predlogu državnega proračuna za leto 2022 in 2023


Danes dopoldan je na občini Kanal ob Soči potekal sestanek med županjo in predstavniki svetniških skupin iz vrst parlamentarnih strank, ki so sprejeli naslednje stališče.


Občina Kanal ob Soči in občinski svetniki iz vrst parlamentarnih strank (SD, SMC, DeSUS, NSi in SDS) podpiramo amandmaje k državnemu proračunu za leto 2022 in 2023, ki bi občini omogočili hitrejšo izvedbo investicij na področju vodooskrbe, ki jih trenutno izvajamo z lastnimi proračunskimi sredstvi.


S tem namenom se obračamo na vse naše poslance iz vrst SD, SMC, DeSUS, NSi in SDS, da vložene amandmaje podprejo in zagotovijo zadostno število glasov za njihovo sprejetje.


V zvezi z vloženim amandmajem, ki se nanaša na priklop na alternativni vodni vir Mrzlek sporočamo, da bo občina rezervirala sredstva v proračunu za izgradnjo vodovoda izven industrijske cone v Anhovem, katerega vrednost je ocenjena na 500.000,00 EUR ter sredstva za razvod vodovoda po naselju Prilesje, kjer se trenutno izvaja izgradnja kanalizacije. Za izvedbo celotne trase vodovoda za priklop na Mrzlek pa bomo v proračunu za leto 2022 rezervirali sredstva za projektno dokumentacijo v višini 28.000,00 EUR. Občina za ta projekt še pridobiva projektno dokumentacijo, upa tudi, da bo uspela čim hitreje pridobiti ustrezna gradbena dovoljenja.


V zvezi z amandmajem, ki se nanaša na izgradnjo vodovoda Ilovica in vodovoda Koprivišče pa sporočamo, da ima občina za obe investiciji že pridobljeni pravnomočni gradbeni dovoljenji. V proračunu za leto 2022 je zagotovljenih 340.000,00 EUR za začetek izvedbe vodovoda Ilovica, ki ga občina načrtuje izvajati po fazah.


Obenem županja in občinski svetniki obžalujemo, da nas v zvezi s predlaganim amandmajem za priklop na vodovodni sistem Mrzlek nista niti predlagatelj niti vlagatelj prej seznanila oziroma nas nista predhodno kontaktirala, saj bi tako lahko pridobila točne informacije o stanju investicije in s tem predlagala še boljše in morda bolj izvedljive rešitve.


Omenjeno stališče smo poslali vsem vodjem poslanskih skupin v Državnem zboru.