Na vsebino

Javni natečaj za prosto delovno mesto OBČINSKI REDAR

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB3 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju – ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami) Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, kot sedežna občina organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, s statusom delodajalca

objavlja javni natečaj za zasedbo enega (1) prostega uradniškega delovnega mesta

OBČINSKI REDAR III (C065005)
v službi Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči


Besedilo javnega natečaja v celoti
Prijavni obrazec


Datum objave: 4. 4. 2019
Rok za prijavo kandidatov: 19. 4. 2019