Na vsebino

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Objavljamo Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki ga je sprejel Občinski svet na svoji 21. redni seji, dne 23. 12. 2021.

Sklep