Na vsebino

Občina Kanal ob Soči objavlja javni razpis za sofinanciranje programov, kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih, stanovskih društev in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2008

Vse zainteresirane obveščamo, da lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Kanal ob Soči in na spletni strani občine. Rok za oddajo vlog je do vključno 3. aprila 2008.

javni_razpis_za_sofinanciranje_programov.pdf
kultura_2008_razpisnadok.pdf
humanitar_2008_razpis.pdf
turizem_2008_razpis.pdf
turizem_2008_obrazci.pdf
javni_razpis_druga_drustva.pdf
druga_drustva_2008_razpisna_dokumentacija.pdf
druga_drustva_2008_obrazci.pdf
besedilo_razpisnih_pogojev_sport_kanal_2008.pdf
navodila_razpis_sport_kanal_2008.pdf
prijavo_na_javni_razpis_sport_kanal_2008.pdf
razpis_sport_kanal_2008_splosni_podatki_obr__a.pdf
razpis_sport_kanal_2008_clanstvo_kadr__strukt__obr__b.pdf
razpis_sport_kanal_2008_dosezki_registrirani_sportniki_obr__c.pdf
razpis_sport_kanal_2008_izjava_o_tocnosti_podatkov_obr__d.pdf
razpis_sport_2008_interesna_skupina_predsolskih_otrok_obr__1.pdf
razpis_sport_2008_interesna_skupina_soloobveznih_otrok_obr_2.pdf
razpis_sport_kanal_2008_sportne_sole_obr__3.pdf
razpis_sport_2008_kakovostni_sport_individualno_obr__4.pdf
razpis_sport_2008_kakovostni_sport_kolektivno_obr_5.pdf
razpis_sport_kanal_2008_vrhunski_sport_obr_6.pdf
razpis_sport_kanal_2008_rekreacija_obr_7.pdf
razpis_sport_kanal_2008_solanje_kadrov_obr_8.pdf
razpis_sport_kanal_2008_delovanje_drustev_obr__9.pdf
razpis_sport_kanal_2008_vecje_sportne_prireditve_obr_10.pdf
pravilnik_sport_kanal_2008_v_objavo.pdf