Na vsebino

Razpis štipendij za študijsko leto 2009/2010

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, na podlagi 7. člena Pravilnika o štipendiranju (Primorske novice, Uradne objave, 26. 9. 2005) objavlja RAZPIS štipendij za študijsko leto 2009/2010


Občina Kanal ob Soči dodeljuje štipendije za študente višjih strokovnih šol in študente visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji po dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo.
Za študijsko leto 2009/2010 se razpisuje 3 štipendije. Višina osnovne štipendije znaša 40% zadnje objavljene zajamčene plače v Republiki Sloveniji.
Kandidati lahko oddajo vlogo z dokazili od objave razpisa dalje. Zadnji rok za oddajo vlog je ponedeljek, 5. oktober 2009 do 12. ure. Vloge se dostavi v kuverti osebno ali po pošti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, s pripisom –»Vloga za uveljavitev pravice do štipendije«.
Za dodatna pojasnila lahko pokličete na telefonsko številko 05 39 81 213.
Razpis v celoti
Obrazec