Na vsebino

Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve

Ustanovna fundacija BIT Planota, Grgarske Ravne 30, objavlja javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve, ki pospešujejo povezovanje in sodelovanje med prebivalci na območju lLAS

Javni razpis-Fundacija BiT Planota
Ocenjevalni list za prijave prireditev
Pogodba z društvi
Pravilnik o kriterijih za prireditve
PRILOGA 1-IZJAVA PARTNERJA