Na vsebino

Razpis neposrednih posojil v letu 2010

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je 23.04.2010 objavil razpis za neposredna dolgoročna posojila v letu 2010. Sredstva se razpisujejo za:
1)pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v višini 1.350.000 eur,
2)naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost v višini 150.000 eur.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.nova-gorica.si pod rubriko Aktualni razpisi in na sedežu sklada, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci na sedežu sklada ali po telefonu (05)33 50 173, (05)33 50 150, (05)33 50 158.

razpisna dokumentacija -povezava