Na vsebino

Razpis občinskih priznanj za leto 2019

Občina Kanal ob Soči RAZPISUJE podelitev naslednjih priznanj za leto 2019:

1. Nagrada Občine Kanal ob Soči (največ dve)
2. Priznanje Občine Kanal ob Soči (največ tri)

Sklep
Razpis
Prejemnik priznanj po letih

Odlok o priznanjih in Popravek odloka:
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=e7ec45d7-96d7-4590-8f1f-a5ab68d3f88f

Komisija bo upoštevala predloge, ki bodo prispeli v tajništvo občine do vključno četrtka, 28. 2. 2019, do 12. ure.

Anonimnih predlogov komisija ne bo obravnavala.
Utemeljitev predlogov naj bo kratka in jedrnata.