Na vsebino

Nepovratne spodbude za socialno šibke občane -EKO SKLAD

EKO SKLAD - Slovenski okoljski javni sklad objavlja JAVNI POZIV: IZOLACIJA FASADE

»Poziv je namenjen nepovratnim finančnim spodbudam za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši večstanovanjski stavbi, ki je predmet tega javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe.

Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil v času oddaje vloge na javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni bila izredna denarna socialna pomoč« (EKO sklad 2019).
EKO sklad dodeljuje ugodne kredite in subvencije za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=107

Podrobne informacije so objavljene na: https://www.ekosklad.si/razpisi
Informacije: Tel: 01/ 241 48 20
e-pošta: