Na vsebino

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kanal ob Soči v letu 2020.

Objavljamo javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kanal ob Soči v letu 2020.

Rok za prijavo na razpis je 1. 10. 2020 oz se razpis lahko zaključi predčasno v primeru porabe višine sredstev namenjene za ta javni razpis.
Odpiranje vlog bo 6. 7. 2020 in 5. 10. 2020.


Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom glede upravičenosti in pogoji za kandidiranje pri vodji Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, Vinku Medveščku, tel. (05) 39 81 208 oz. ostale informacije v zvezi z javnim razpisom pri Andreji Nanut, tel. (05) 39 81 205.

Dodano; 18. 5. 2020
............................................................
Informativni seznam stavb katere so upravičene do subvencioniranja MKČN. Za informacije o stavbi, ki ni na seznamu prosim zainteresirani pokličite na št. 05/39 81 208 (Vinko Medvešček, vodja RO).

Informativni seznam stavb

Javni razpis MKČN

Razpisna dokumentacija – subvencioniranje MKČN
Razpisna dokumentacija – subvencioniranje MKČN (v Word-u)