Na vsebino

Vabilo za oddajo prijave na javni razpis PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

Spoštovani,

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016-2020)« izvaja pomoč brezposelnim mladim in delodajalcem, in sicer v obliki:

BREZPLAČNIH DOPOLNILNIH IZOBRAŽEVANJ mladih za delo/zaposlovanje v kulturi.
Prijavijo se lahko brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki jih zanima delo v kulturi oz. na kulturnem področju.

Postopek prijave:
Kandidati izpolnijo E-PRIJAVNICO in OBRAZEC ZA FORMALNO PRIJAVO, objavljen na spletni strani: DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA MLADE ZA DELO V KULTURI in ga skladno z navodili pošljejo na naslov JSKD (Štefanova 5, 1000 Ljubljana).

- SUBVENCIJ DELODAJALCEM ZA ZAPOSLITEV mladih na področju kulturnih dejavnosti.
JSKD nudi subvencijo v višini 5.000,00 EUR za zaposlitev brezposelnega mladega do vključno 29. leta starosti. Prijavijo se lahko delodajalci iz vse Slovenije (pravne osebe), ki imajo svojo dejavnosti registrirano v eni izmed specifičnih dejavnosti (besedilo razpisa 5. poglavje: Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, točka 5.1.: Splošni pogoji)

Postopek prijave:
Delodajalec izpolni OBRAZEC ZA FORMALNO PRIJAVO, objavljen na spletni strani: SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE in ga skladno z navodili pošlje na naslov JSKD (Štefanova 5, 1000 Ljubljana).

ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS: 9. 6. 2020

V skladu s Sklepom o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 74/20) se rok za oddajo vlog na javni razpis (Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD) izteče 9. junija 2020.

DODATNE INFORMACIJE:
T: 01/2410 510
E:
www.jskd.si

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2410 510