Na vsebino

Informacija o likvidnostnih posojilih Sklada za MSPje ter tekočih razpisi Sklada

Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za likvidnostna posojila MSP-jem na problemskih in obmejnih območjih ter dolgoročna posojila za investicijske projekte s področja kmetijstva

Razpis