Na vsebino

Brezobrestna posojila za blaženje posledic epidemije COVID-19

Javni sklad malega gospodarstva Goriške podeljuje brezobrestna posojila za ublažitev posledic epidemije COVID-19.

Ključne lastnosti te oblike posojil so:

- Znesek: od 4.000 do 20.000 EUR.

- Doba odplačila: 3 leta (z možnim 1 letom moratorija, vključenim v dobo odplačila).

- Namenskost posojila: pokrivanje stroškov plač, nakupa materiala in trgovskega blaga, storitev, najema poslovnih prostorov in opreme, nastalih v času epidemije.

- Kdo lahko pridobi posojilo: podjetnik/družba z bonitetno oceno SB 7 ali manj.

- Obrestna mera: 0 %.

- 1/2 stroškov zavarovanja posojila krije JSMGG!

- Nov prijavni rok je 4. 1. 2021, vendar bi sklad v primeru večjega povpraševanja (potreb) po posojilih objavil nov prijavni rok tudi pred navedenim datumom.

Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica