Na vsebino

Razpis za občinska priznanja za leto 2021

Objavljamo Razpis za občinska priznanja za leto 2021.

Občina Kanal ob Soči RAZPISUJE za leto 2021 podelitev naslednjih priznanj:
1. Nagrada Občine Kanal ob Soči
Podeli se največ DVE nagradi, od tega eno posamezniku in eno kolektivu.
2. Priznanje Občine Kanal ob Soči
Podeli se največ DVE priznanji, od tega eno posamezniku in eno kolektivu.

Komisija bo upoštevala predloge, ki bodo prispeli v tajništvo občine do vključno srede, 24. 3. 2021 do 12. ure.

Objavljamo Razpis za občinska priznanja za leto 2021. Občina Kanal ob Soči RAZPISUJE za leto 2021 podelitev naslednjih priznanj:

1. Nagrada Občine Kanal ob Soči Podeli se največ DVE nagradi, od tega eno posamezniku in eno kolektivu.

2. Priznanje Občine Kanal ob Soči Podeli se največ DVE priznanji, od tega eno posamezniku in eno kolektivu. Komisija bo upoštevala predloge, ki bodo prispeli v tajništvo občine do vključno srede, 24. 3. 2021 do 12. ure. Anonimnih predlogov komisija ne bo obravnavala. Utemeljitev predloga naj bo kratka in jedrnata.

Sklep
Razpis
Prejemniki občinskih priznanj po letih
 

Odlok o priznanjih in Popravek odloka:
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta