Na vsebino

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav

Objavljamo javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kanal ob Soči v letu 2021.

Rok za prijavo na razpis je 14. 10. 2021 oz. se razpis lahko zaključi predčasno v primeru porabe višine sredstev namenjene za ta javni razpis.
Odpiranje vlog bo 30. 6. 2021 in 15. 10. 2021.

Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom glede upravičenosti in pogoji za kandidiranje pri vodji Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, Vinku Medveščku, tel. (05) 39 81 208 oz. ostale informacije v zvezi z javnim razpisom pri Andreji Nanut, tel. (05) 39 81 205.

Javni razpis MKČN
Razpisna dokumentacija – subvencioniranje MKČN (v Word-u)
Razpisna dokumentacija – subvencioniranje MKČN
Seznam stavb MKČN 2019