Na vsebino

Objavljamo JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA ZAVODA ZA ZELENI RAZVOJ SOŠKE DOLINE

Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj Soške doline (Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 12. 2020), 13. člena Pogodbe o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj Soške doline z dne 28. 12. 2020 in 14., 16., 17. in 18. člena Statuta Zavoda za zeleni razvoj Soške doline z dne 6. 5. 2021, svet zavoda objavlja javni razpis za delovno mesto

DIREKTORJA ZAVODA ZA ZELENI RAZVOJ SOŠKE DOLINE (m/ž)

Direktor operativno vodi zavod, predstavlja in zastopa zavod brez omejitev ter odgovarja za zakonitost dela zavoda.

Pisno prijavo na razpis z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v roku najkasneje 14 dni od objave na spletnih straneh ustanoviteljev, to je do 28. 7. 2021, na naslov: Zavod za zeleni razvoj Soške doline, Pionirska 2, 5213 Kanal. Prijavo z dokazili kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za direktorja – ne odpiraj!«.

Razpis v celoti si lahko preberete TU

Datum objave: 14. 7. 2021