Na vsebino

JR o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja

Občina Kanal ob Soči objavlja Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Občine Kanal ob Soči za leto 2023

Besedilo JR v Priponki!

Obrazec 1 v Priponki!

Obrazec 2 v Priponki!

Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom pri Kristini Marinič, tel. 05 39 81 226, v času uradnih ur.

Naročnik bo upošteval vse vloge, ki bodo prispele na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, najpozneje do 16. maja do 11. ure.