Na vsebino

JAVNI RAZPIS za delovno mesto direktorja javnega Zavoda ZTKMŠ

Objavljamo Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal

Besedilo Javnega razpisa v priponki.

Kandidati pošljejo pisne vloge z vsemi prej navedenimi dokazili po priporočeni pošti najkasneje do 24. 4. 2023 na naslov: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal, Pionirska ulica 2,5213 Kanal, z oznako »Prijava na razpis – ne odpiraj«.

Kontaktna osebo za kandidate je Tadej Humar, podpredsednik sveta Zavoda, e -naslov: tadejhu@gmail.com, tel.: 031 220 763!