Na vsebino

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kanal ob Soči v letu 2023

Objavljamo javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kanal ob Soči v letu 2023.

Javni razpis MKČN

Razpisna dokumentacija – subvencioniranje MKČN

Razpisna dokumentacija – subvencioniranje MKČN (v Word-u)

Rok za prijavo na razpis je 3. 11. 2023 oz. se razpis lahko zaključi predčasno v primeru porabe višine sredstev namenjene za ta javni razpis.

Odpiranje vlog bo 5. 7. 2023 in 7. 11. 2023.

Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z  javnim razpisom glede upravičenosti in pogoji za kandidiranje pri vodji Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, Vinku Medveščku, tel. (05) 39 81 208 oz. ostale informacije v zvezi z javnim razpisom pri Andreji Nanut, tel. (05) 39 81 205.

Besedilo JR v Priponki

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija