Na vsebino

Razpis za delovno mesto ravnatelja OŠ Kanal

Svet zavoda OŠ Kanal na podlagi Sklepa VII. redne seje, razpisuje delovno mesto RAVNATELJA

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:SVET ZAVODA Osnovne šole Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal,z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

 

Besedilo Javnega razpisa v Prilogi!

Datum objave 22. 1. 2024

Rok prijave: 6. 2. 2024