Na vsebino

JAVNI RAZPIS za delovno mesto Strokovni sodelavec za projekte

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, objavlja

prosto strokovno - tehnično delovno mesto:

STROKOVNI SODELAVEC ZA PROJEKTE
 

(Šifra delovnega mesta: J017137)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto Strokovni sodelavec za projekte « na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal in sicer v roku 14 delovnih dni po objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

informacije o izvedbi javnega razpisa dobite vsak delovni dan od 10.00 do 11.00 ure pri direktorici občinske uprave, mag. Katjuši Stanič na tel. št. ++ 386 5 39 81 200 in e-naslovu: .

Besedilo Javnega razpisa v Prilogi!

 

Datum objave: 22. 1. 2024

Rok prijave: 5. 2. 2024