Na vsebino

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kanal ob Soči za leto 2024

Objavljamo JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kanal ob Soči za leto 2024

Razpisna dokumentacija:

Končno poročilo 2023

Delno poročilo 2024

Sklep o začetku postopka

Sklep o imenovanju komisije

 

Letni program športa

Besedilo razpisa

Merila

Razpisni obrazci

Ovojnica

Vzorec pogodbe 

Zahtevek za izplačilo sredstev

 

Odlok o LPŠ, Uradni list, RS št. 51/2021, z dne 2. 4. 2021

LPŠ za 2024,Uradni list RS, št. 2/2024, z dne 12. 1. 2024

 

Rok za oddajo vlog je vključno do petka, 29. 3. 2024!

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu občine zadnji dan roka do 12. ure.