Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče

Evropski sklad za regionalni razvoj

Naziv projekta:

Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče

Začetek projekta:

01. 06. 2020

Zaključek projekta:

31. 10. 2021

Vodilni partner:

LAS Dolina Soče

Projektni partnerji:

Občina Kobarid, Kobariški muzej d.o.o., Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, Občina Kanal ob Soči, Društvo Od ovce do izdelka, Karpis, gostinstvo in turizem, d.o.o.

Projektno območje:

območje LAS Dolina Soče (naselja: Bovec, Breginj, Deskle, Kanal, Kobarid, Tolmin)

Skupna vrednost:

56.293,30 €

Upravičeni stroški:

49.040,20 €

Zaprošena vrednost:

39.231,50 €

Zaprošen % sofinanciranja:

80%Aktivnosti

1) Vodenje in koordiniranje projekta

 • Vodenje in koordiniranje projekta
 • Nabava svinčnikov “Dolina Soče”

2) Spodbujanje skupnega/družbenega življenja

 • Izdelava betonskega zida iz kamna v na robu parkirišča v Breginju
 • Rekonstrukcija dimnika vaškega jedra Breginj
 • Nabava in postavitev solarnih klopi
 • Izdelava zgibanke »Kulturna pot po Kanali
 • Nabava in postavitev hladilne vitrine
 • Nabava in postavitev igrala

3) Obeležje 30 + 20

 • Izvedba Koncerta miru
 • Izvedba dvodnevnega dogodka (Slavnostna akademije, Dan Kobariškega muzeja in tradicionalna slovesnost pri italijanski kostnici)
 • Izdelava knjige, zbornika »30 let spomina ohranjanja dediščine Soške fronte«

Cilji

 • Novo urejena javna površina in obnovljen dimnik v vaškem jedru.
 • Nabava opreme: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo.
 • Organizacija treh dogodkov.
 • Nova zloženka »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga tiskanega medija.

Rezultati

 • Izboljšana konkurenčnost
 • Vzpostavljeno partnerstvo
 • Nove dejavnosti za ranljive skupine.
 • Vključene ranljive skupine: mladi in starejši.
 • Obnovljen dimnik v starem vaškem jedru Breginj in pridobljena novo urejena javna površina.
 • Izdelana zloženke »Kulturna pot po Kanalu«, brošura in priloga.
 • Izvedeni dogodki na temo 1. svetovne vojne.
 • Nabavljena oprema: solarne klopi, hladilna vitrina in igralo

Koristi

Koristi za območje so predvsem v razvoju boljših življenjskih pogojev za prebivalce in obiskovalce v urbanih naseljih doline Soče. Z investicijo, nabavo osnovnih sredstev, organizacijo dogodkov in izdajo zloženke / publikacije / časopisne priloge se bo izboljšalo skupno / družbeno življenje območja, socialna vključenost ranljivih skupin ter medgeneracijsko povezovanje, ohranjalo in promoviralo kulturno dediščino območja.


Povezave

Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/