Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Pot miru – dediščina prve svetovne vojne

Evropski sklad za regionalni razvoj

Naziv projekta:

Pot miru – dediščina prve svetovne vojne

Koda projekta:

Pot miru

Začetek projekta:

01. 03. 2019

Zaključek projekta:

30. 08. 2020

Vodilni partner:

LAS Dolina Soče

Skupna vrednost:

17.302,30 €

Upravičeni stroški:

15.000,00 €

Zaprošen % sofinanciranja:

80%

Odobrena vrednost:

12.000,00 €


Vsebina

Dolino Soče, Vipavsko dolino, Kras, Idrijsko-cerkljansko ter Gorenjsko je pred 100 leti močno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Prav soška dolina je predstavljala prvo frontno linijo, ostala območja pa njeno zaledje. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin (kaverne, jarki, spomeniki, obeležja, ostanki ozkotirnih železnic, vojaških taborov, bolnišnic …), ki predstavljajo pomembno dediščino slovenske in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte na nekdanji frontni črti je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi in drugimi posebnostmi doline Soče povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. Z njo se spodbujajo vrednote miru in priložnosti za skupni razvoj zgodovinskega turizma. Na glavno traso Poti miru je bila v letu 2015 že navezana pot, imenovana oskrbovalno zaledje za krnsko bojišče, katera se iz Bohinja preko Komne in Krna navezuje na Pot miru v Zgornjem Posočju. V vipavski dolini pa so točkovno označena vojaška pokopališča.

V okviru projekta sodelovanja petih lokalnih akcijskih skupin (LAS Dolina SočeLAS Gorenjska košarica, LAS s CILjem, LAS Vipavska dolina in LAS V objemu sonca) se te dejavnosti nadgrajujejo in dopolnjujejo tako, da se:

 • območje nekdanje soške fronte (dolina Soče, Goriška) poveže z njenim zaledjem (del Gorenjske, vipavsko dolino, območjem občin Cerkno, Idrija in Logatec);
 • vanje vključi turistične ponudnike, vodnike, informatorje in druge turistične ponudnike ter ranljive skupine;
 • z izvedbo izobraževalnih delavnic v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih skupin in turistične vodnike ter ponudnike, približa in predstavi pomen dediščine prve svetovne vojne;
 • s spletno promocijo, nabavo promocijsko-izobraževalnega materiala in tiskanimi gradivi zagotovi prepoznavnost območja.

Aktivnosti

1)  Izobraževanje za vodnike in ponudnike

 • Strokovno izobraževanje
 • Inovativno izobraževanje
 • Strokovna izobraževalna ekskurzija
 • Predstavitev Poti miru in soške fronte
   

2) Promocija Poti miru

 • Spletna promocija urbanih naseljih
 • Promocijski izobraževalni material

 3) Priprava vsebin za predstavitev in ureditev urbanih središč

 • Zbiranje podatkov, gradiv
 • Obdelava in priprava strokovne vsebine v štirih jezikih
 • Obdelava in priprava strokovne vsebine v štirih jezikih
 • Oblikovanje gradiv in študije v podobi Poti miru
 • Tisk gradiv

4)  Koordinacija in vodenje

 • Koordinacija in vodenje
 • Delo na projektu

Cilji

 • Izboljšati konkurenčnost.
 • Ohraniti/izboljšati stanje naravne in kulturne dediščine
 • Ohranjati/promovirati lokalne tradicije.
 • Krepiti znanje in usposobljenost.
 • Nov sistemski pristop in mreženje.

Koristi

S sodelovanjem petih LAS se bodo urbana središča povezala, povečala se bo lokalna identiteta, prepoznavnost, privlačnost in urejenost urbanih središč ter možnost vključevanja ranljivih skupin.


Povezave

Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/