Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Lesarji doline Soče

Evropski sklad za regionalni razvoj

Naziv projekta:

Lesarji doline Soče

Začetek projekta:

01. 09. 2021

Zaključek projekta:

31. 12. 2022

Vodilni partner:

LAS Dolina Soče, Posoški razvojni center, TOLMINSKI MUZEJ, Občina Bovec,

Projektni partnerji:

Občina Kobarid, Občina Kanal ob Soči,

Občina Tolmin,

Projektno območje:

območje LAS Dolina Soče (naselja: Bovec, Kanal, Kobarid, Tolmin)

Skupna vrednost:

21.162,30 €

Upravičeni stroški:

20.000,00 €

Zaprošen % sofinanciranja:

80 %

Odobrena vrednost:

16.000,00 €


Vsebina

Projekt se izvaja v urbanih območjih LAS Dolina Soče in je namenjen povezovanju lesarjev na območju LAS Dolina Soče z namenom ustvarjanja dodane vrednosti, inovativnosti pri kreiranju novih proizvodov, promocije in skupnem nastopu na trgu.

Z aktivnosti projekta se namerava:

·        pridobiti zaupanje lesarjev za sodelovanje na projektu,

·        povezati mizarje v skupino proizvajalcev,

·        povečati konkurenčnost,

·        pritegniti k projektu ljudi s področja oblikovanja,

·        izvajati kreativne delavnice z namenom povezovanja mizarjev in kreatorjev, oblikovalcev, konstruktorjev ter drugih oseb, ki imajo inovativne in ekonomsko zanimive produkte,

·        izdelati katalog izdelkov,

·        izvesti mobilne predstavitvene razstave izdelkov lesarjev po javnih ustanovah,

·        vzpostaviti sistem za pridobivanje informacij o poseku mizarske hlodovine.


Aktivnosti

1. Vodenje, koordiniranje in delo na projektu
2. Marketing
• Fotografiranje lesarjev in izdelkov za katalog

• Oblikovanje in izdelava kataloga ponudnikov

• Nabava razstavnih kulis - ROLL up

• Izdelava razstavnih kulis - leseni del

3. Dvig konkurenčnosti

• Izvedba delavnic za mizarje "Masiva kot poslovna priložnost"

4. Kreiranje izdelkov

• Priprava vsebin za podporo delavnicam kreiranja izdelkov

• Izvedba uvodne delavnice

• Delavnice za kreiranje tipičnih izdelkov iz masivnega lesa


Cilji

• Ustanovitev skupine proizvajalcev

• Povečati prepoznavnost izdelkov in izdelovalcev iz lesa doline Soče

• Ustvariti pogoje, da mizarski les ostane v dolini Soče

• Ustvariti nove produkte

 


 


Rezultati

• Vzpostavljeno partnerstvo

• Izboljšana konkurenčnost
• Izvedena izobraževanja

• Izdelan katalog
• Izdelane kulise/leseni izdelki

• Izvedene razstave


Koristi

Vzpostavljeno partnerstvo bo predvsem pripomoglo k povečani uporabi lokalnega lesa in dvigu prepoznavnosti domačih lesenih izdelkov.


Povezave