Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

UMEŠČANJE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE DOLINA SOČE V KMETIJSKE IN ROKODELSKE IZDELKE NA OBMOČJU LAS DOLINA SOČE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Naziv projekta:

UMEŠČANJE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE DOLINA SOČE V KMETIJSKE IN ROKODELSKE IZDELKE NA OBMOČJU LAS DOLINA SOČE

Koda projekta:

BZ Dolina Soče

Začetek projekta:

01. 01. 2018

Zaključek projekta:

31. 12. 2018

Vodilni partner:

Občina Kobarid

Projektni partnerji:

Javni zavod za turizem Dolina Soče, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske

Skupna vrednost:

60.364,70 €

Upravičeni stroški:

50.393,80 €

Zaprošen % sofinanciranja:

85%

Odobrena vrednost:

42.834,70 €


Vsebina

Projekt BZ Dolina Soče je namenjen povezovanju ponudnikov podeželja v Dolini Soče ter dvigu prepoznavnosti območja z vidika ponudbe, ki je plod uporabe lokalnih virov.

V zadnjih letih se je na območju LAS Dolina Soče izoblikovala kolektivna blagovna znamka Dolina Soče, ki se uporablja v turistične namene. Namen projekta je uvajanje krovne blagovne znamke Dolina Soče tudi v produkte podeželja: v kmetijstvo, gozdarstvo, rokodelstvo ipd. Sistematsko delo na razvoju in trženju produktov podeželja je prednostna naloga tega projekta. Ponudniki podeželja (kmetje, rokodelci, živilci in drugi ponudniki) se bodo povezali in združili pod imenom Dolina Soče.

Izdelal se bo pravilnik za uporabo blagovne znamke Dolina Soče. Ponudniki bodo lahko znamko uporabljali za pridelke in izdelke, ki so pretežno iz lokalnih surovin. Spodbujali bomo tudi proizvodnjo lokalnih virov po smernicah trajnostnega razvoja. V projekt bomo aktivno vključili vse pridelovalce in proizvajalce ter skupaj pripravili katalog ponudnikov, kjer bomo predstavili pridelke izdelke in ponudbo podeželja Doline Soče. Skupna celostna podoba in informacije o produktih združenih na enem mestu bodo dodana vrednost tega projekta. S tem bomo uvedi novo proizvodno verigo »veriga produktov podeželja v Dolini Soče«.

Oblikovali bomo celostno podobo, ki bo predstavljala ponudbo podeželja Doline Soče. Nabavili začetne zaloge skupne embalaže, ki jo bodo kasneje lahko uporabniki nabavljali. Za namen dviga prepoznavnosti se bo uredila tudi premična tržnica za lokalne ponudnike na turistično pomembni točki – na parkirišču v Zaročišču.


Aktivnosti

 • Delo na projektnih aktivnostih operacije
  • koordinacija projekta, usklajevanje vsebin, priprava pravilnika BZ, priprava tekstov, animacije za vključevanje ponudnikov v BZ in druge aktivnosti za izvedbo projekta,
  • vključitev ekoloških kmetov v sistem krovne BZ Dolina Soče.
 • Oblikovanje promocijskega materiala BZ Dolina Soče
  • izdelava celostne grafične podobe BZ Dolina Soče,
  • fotografiranje, obdelava in priprava promocijskega gradiva.
 • Izdelava promocijskega materiala BZ Dolina Soče (nabava embalaže, ki bo vsebovala logotip BZ Dolina Soče)
  • razstavni panoji,
  • knjižica Ponudnikov in vizitk,
  • kartonaste gajbice za sadje,
  • vrečke HDPE in LDPE,
  • rjave vrečke in rjave čajne vrečke z okencem,
  • lesene gajbice za sadje in zelenjavo 10 kg, 15 kg,
 • unikat deske za rezanje z napisom,
 • pokrovčki za med,
 • predpasniki, namizni prti in torbe.
 • Ureditev prodajne točke
  • ureditev brežine za potrebe tržnice Zaročišče,
  • stojnice za tržnico Zaročišče.

Povezave

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
spletna stran PRP: tukaj