Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

ProRibKA

Evropski sklad za ribištvo in pomorstvo

Ribištvo ima velik potencial z vidika krepitve lokalne identitete in z vidika razvoja ribiškega turističnega produkta. Ribiški turizem izkazuje na Kanalskem velik neizkoriščeni potencial, tudi z vidika uresničevanja novih poslovnih priložnosti in posledično potencialnih...