Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka

Opis postopka:

Na podlagi Pravilnika ter Sklepa o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka (Uradni list, RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023) imate kot starši oziroma eden od staršev pravico do izplačila enkratnega denarnega prispevka za novorojenca v višini 600,00  evrov.
Vlagatelj je upravičen do izplačila prispevka, v kolikor ima skupaj z otrokom stalno bivališče v Občini Kanal ob Soči in je državljan Republike Slovenije.

Zahtevana priloga:

  • rojstni list otroka


Pravna podlaga:

 Pravilnik

Sklep o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17.11.2023

Sklep o uskladitvi prispevka za novorojence, UR.l. št. 29/2010, 9. 4. 2010

Taksa: Takse ni 

Kontakt: Lora Zimic Mugerli

Telefon: 05/ 3981220

e-pošta:

 

Obrazec - Zahtevek za izplačilo denarne pomoči

Obrazec PDF, Word