Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Štipendije Občine Kanal ob Soči

Opis postopka:

Štipendije iz tega pravilnika se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju proračuna za tekoče leto in najkasneje do pričetka novega študijskega leta. Javni razpis se objavi na oglasni deski, v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani Občine Kanal ob Soči.

Občina Kanal ob Soči dodeljuje štipendije za študente višjih strokovnih šol in študente visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo po dodiplomskih študijskih programih prve bolonjske stopnje ter po podiplomskih študijskih programih druge bolonjske stopnje  z javno veljavnostjo.

Pravico do štipendije Občine Kanal ob Soči lahko uveljavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
da so državljani Republike Slovenije,

- da  imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči,
- da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa samostojnega podjetnika in nimajo druge štipendije v Republiki Sloveniji.
- da ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega, visokošolskega ali univerzitetnega izobraževanja niso starejši od 26 let.

Zahtevane priloge:
Potrebne priloge so navedene v razpisu.

Pravna podlaga:
Sprememba pravilnika, Začetek veljavnosti; 29. 1. 2016

 Pravilnik o štipendiranju-neuradno prečiščeno besedila

 Spremembe in dopolnitve pravilnika o štipendiranju

Taksa: Takse ni


Kontakt: Lora Zimic Mugerli
Telefon: 05/ 39 81 220
e-pošta:

Obrazci:

Obrazec za državno štipendijo