Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Prijava rednega in podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Opis postopka:

Vlagatelj prijavi redni ali podaljšan obratovalni čas gostinjskega objekta oziroma kmetije na predpisanem obrazcu.
Vlogo je potrebno oddati 15 dni pred:
- začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
- začetkom obratovanja,
- spremembo obratovalnega časa.

Prijavljen redni obratovalni čas (ki ne zajema podaljšanega obratovalnega časa) ni potrebno prijaviti vsako koledarsko leto, kot je navedeno v 3. odstavku 11. člena Pravilnika.

Gostinec lahko brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju za gostinstvo pristojnega organa občine. To soglasje se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati.

Rok za izdajo soglasja je 15 dni od vložitve popolne vloge in plačila upravne takse.

Pravna podlaga:

- Zakon o gostinstvu,
- Pravilnik in spremembe pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Upravna taksa:

Upravna taksa po tarifni številki 1, Zakona o upravnih taksah, znaša 4,50 EUR.

Takso se plača:

-   s plačilom z gotovino na občinski blagajni,

-   s plačilnim nalogom na transakcijski račun Občine Kanal ob Soči – upravne takse, št. SI56 0124 4444 0309 112, sklic: SI11 75434-7111002, namen nakazila »Plačilo upravne takse«, koda namena TAXS.

Pri plačilu preko Banka neta je potrebno dodati SI, torej SI11 75434-7111002

Obrazci:

Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa gostinjskega obrata ali kmetije
Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinjskih obratov ali kmetije

Izpolnjeno vlogo pošljite na: