Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Vloga za izdajo soglasja za prireditev

Organizatorji javnih prireditev oziroma shodov so dolžni vsako javno prireditev prijaviti pristojni policijski postaji in sicer najmanj 3 dni pred dnevom shoda, prireditev pa najmanj 5 dni pred dnevom prireditve. Če je za prireditev ali shod potrebno dovoljenje, mora organizator podati prošnjo pri upravni enoti, na območju katere se organizira prireditev oz. shod najmanj 7 dni pred dnevom prireditve oz. shoda.

Vlogo za izdajo soglasja za izvedbo prireditve ni potrebno več posebej vlagati na občini Kanal ob Soči. Za prijavo prireditve zadostuje žig občine na obrazcu za policijo, ki ga dobite v tajništvu občine Kanal ob Soči.

V kolikor potrebujete soglasje lastnika prireditvenega prostora za prijavo prireditve na policijo ali UE, pa izpolnite naslednjo vlogo in jo oddajte v tajništvu občine Kanal ob Soči.

 Vloga za izdajo soglasja za uporabo prostora za namen prireditve

Kontaktna oseba: Lucija Lazar

e-naslov:

Telefonska številka: 05 39 81 222