Občina Kanal ob Soči

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2021

Občina Kanal ob Soči objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2021

Besedilo javnega razpisa

RAZPIS TURIZEM

1. Spremni dopis

2. Razpisna dokumentacija turizem 2020

3. Zahtevek

4. Pravilnik

5. Merila

RAZPIS HUMANITAR

Dopis prijaviteljem

1. Razpisna dokumentacija

2. Zahtevek

3. Pravilnik

RAZPIS DRUGA DRUŠTVA

Dopis prijaviteljem

1. Razpisna dokumentacija

2. Zahtevek

3. Pravilnik

RAZPIS KULTURA

1. Razpisna dokumentacija

2. Pravilnik

3. Sprememba pravilnika

4. Merila 

Vloge morajo biti predložene do 28. 6. 2021 do 12. ure, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine!  

Shema_razpisov.jpg