Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

OPOMNIK! Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za Volitve predsednika republike

Obveščamo vas, da se izteka rok za oddajo vloge za uporabo brezplačnih plakatnih mest za za Volitve predsednika.

Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest dostaviti najkasneje do torka,  27. 9. 2022, do vključno 12. ure, na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo,  ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov: , s pripisom »Vloga za brezplačno uporabo plakatnih mest za Volitve predsednika«.

Pogoji uporabe plakatnih mest; na povezavi.