Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Objavljamo Javno naznanilo za vročitev odločbe o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa javnega dobra z javnim naznanilom

JAVNO NAZNANILO

S tem javnim naznanilom, objavljenim na  oglasni deski in na spletni strani Občine Kanal ob Soči.  se na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) opravi vročitev odločbe Občinske uprave Občine Kanal ob Soči št. 478-0001/2020-59 z dne 28.10.2022 o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa javnega dobra.

Vročitev velja za opravljeno po preteku 15. dni od dneva objave javnega naznanila.

 

Datum: 3.11.2022

Občinska uprava Občine Kanal ob Soči

Odločba v PRIPONKI!