Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Sklep o stališčih do pripomb in predlogov k SD OPPN ČHE Avče

Župan Občine Kanal ob Soči je dne, 24. 2. 2023 sprejel Sklep o stališčih do pripomb in predlogov k spremembam in dopolnitvam Občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče (SD OPPN ČHE Avče)

Sklep o stališčih do pripomb in predlogov k SD OPPN ČHE Avče v Prilogi!
Stališča do pripomb in predlogov k SD OPPN ČHE Avče v Prilogi!