Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec za vodenje investicij

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, objavlja

JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO SVETOVALEC ZA VODENJE INVESTICIJ, UREJANJE OKOLJA IN PODROČJA POKOPALIŠČ (šifra delovnega mesta: C027005)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj -SVETOVALEC ZA VODENJE INVESTICIJ, UREJANJE OKOLJA IN PODROČJA POKOPALIŠČ« na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Zavoda za zaposlovanje in  spletni strani Občine Kanal ob Soči. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10.00 do 11.00 ure pri direktorici občinske uprave, mag. Katjuši Stanič na tel. št. ++ 386 5 39 81 200 in e-naslovu: .

Besedilo Javnega natečaja v Priponki!