Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o razpolaganju z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Kanal ob Soči

Objavljamo Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o razpolaganju z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Kanal ob Soči – prodaja stavbnih zemljišč.

Namera za parceli št. 482/24 in 482/26, k.o. 2274 Anhovo

Prijavni obrazec: TU

 

Namera za parcelo št. 179/3, k.o. 2265 Ročinj

Prijavni obrazec: TU

 

Namera za parcelo št. 3806, k.o. 2266 Ajba

Prijavni obrazec: TU

 

Namera za parcelo št. 4006, k.o. 2266 Ajba

Prijavni obrazec: TU

 

Namera za parcelo št. 3849, k.o. 2266 Ajba

Prijavni obrazec: TU

 

Rok za oddajo ponudbe je do vključno 22. 03. 2024.

Zainteresirani kupci lahko dobijo dodatne informacije na sedežu občine oziroma na telefonsko številko: 05/39 81 230, v času uradnih ur.