Na vsebino
Občina Kanal ob Soči

Lokalne volitve 2018

Predsednik Državnega zbora RS je razpisal redne lokalne volitve v občinske svete in volitve županov. Akt o razpisu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018. Redne volitve v občinske svete in volitve županov se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

Župan Občine Kanal ob Soči je razpisal Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2018 z dne, 27.7.2018. Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

POROČILO o izidu na naknadnih volitvah v KS 2018

POROČILO o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih lokalnih volitvah 18.11.2018

RAZGLASI

ŽUPAN

 Župan


OBČINSKI SVET

 Volilna enota 1

 Volilna enota 2

 Volilna enota 3


RAZGLASI KRAJEVNE SKUPNOSTI, 2. 12. 2018

Razglas KS Anhovo Deskle, 2.12.

Razglas KS Avče, 2.12.

Razglas KS Kanal, 2.12.

Razglas KS Lig, 2.12.


OBRAZCI

Obrazec za glasovanje na domu

Obrazec za glasovanje po pošti

Obvestilo o predčasnem glasovanju, glasovanju na domu, glasovanje po pošti.

Datum objave: 22. 11. 2018

_______________________________________________________________________________________________________________________

RAZGLASI KRAJEVNE SKUPNOSTI, 18. 11. 2018

Krajevna skupnost Anhovo-Deskle

Krajevna skupnost Kal nad Kanalom

Krajevna skupnost Kambreško

Krajevna skupnost Kanal

Krajevna skupnost Levpa

Krajevna skupnost Lig

Krajevna skupnost Ročinj-Doblar

 

OBVESTILO!

Občina Kanal ob Soči, Občinska volilna komisija RAZPISUJE naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči

Razpis naknadnih volitev v KS

Datum objave: 27. 10. 2018

 


POTRJENE KANDIDATURE IN IZVEDEN ŽREB

Župan

Občinski svet

Krajevne skupnosti


VLOŽENE KANDIDATURE

Župan

Občinski svet

Krajevne skupnosti


SPREJETI AKTI

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči, Uradni list št. 50/2018 z dne, 20.7.2018.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2018, Uradni list RS št. 50/2018 z dne 20.7.2018.  

Sklep o imenovanju tajnika in namestnika OVK

Kontakti OVK


OBVESTILA

Obvestilo - predčasno glasovanje, glasovanje po pošti, glasovanje na domu

Žreb in sestava seznama potrjenih kandidatur

Pojasnilo glede podatkov o izobrazbi kandidatov

Navodilo zaupnik

Obrazec - Predlog zaupnika kandidature/liste kandidatov

Poziv za predloge članov volilnih odborov

Rok za predložitev predlogov pri občinski volilni komisiji je do četrtka, 13. 9. 2018, do 16. ure osebno na občini Kanal ob Soči, po pošti z datumom oddaje na pošto 13.9.2018 ali po elektronski pošti dne, 13.9.2018 do 24. ure

Obrazec za kandidate volilnih odborov + Izjava

Sklep o številu podpore volivcev za župana in KS

Sklep o številu podpore volivcev za občinski svet

Obvestilo o številu podpore za občinski svet

Razlaga spolnih kvot 70.a člen ZLV


OBRAZCI ZA VOLITVE ŽUPANA

Podpora kandidaturi za župana

Kandidatura za člana za občinski svet

Soglasje

Zapisnik o delu politične stranke


OBRAZCI ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Obrazec KS 3 - Soglasje kandidata

Obrazec KS 4 - Seznam volivcev za določanje kandidatov za člane sveta KS

Obrazec KS 5 - Zapisnik o delu organa politične stranke

KS Anhovo Deskle, ki jo je določila politična stranka

KS Anhovo Deskle, ki so jo določili volivci s podpisovanjem

KS Avče, ki jo je določila politična stranka

KS Avče, ki so jo določili volivci s podpisovanjem

KS Kal nad Kanalom, ki jo je določila politična stranka

 KS Kal nad Kanalom, ki so jo določili volivci s podpisovanjem

KS Kambreško, ki jo je določila politična stranka

KS Kambreško, ki so jo določili volivci s podpisovanjem

KS Kanal, ki jo je določila politična stranka

KS Kanal, ki so jo določili volivci s podpisovanjem

KS Levpa, ki jo je določila politična stranka

KS Levpa, ki so jo določili volivci s podpisovanjem

KS Lig, ki jo je določila politična stranka

KS Lig, ki so jo določili volivci s podpisovanjem

KS Ročinj - Doblar, ki jo je določila politična stranka

KS Ročinj - Doblar, ki so jo določili volivci s podpisovanjem  


 DRUGA OBVESTILA

Pravila za izrabo časopisnega prostora v glasilu MOST v času volilne kampanje

Razpis - Brezplacna plakatna mesta 

Politične stranke oz. organizatorji volilne kampanje naj vlogo dostavijo do ponedeljka, 8. 10. 2018 do 12.00, osebno v tajništvo občine, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali pošljejo po elektronski pošti: 

Obvestilo o organizatorju volilne kampanje

Sklep o določitvi volišč


ZAPISNIKI SEJ OVK

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 2. korespondenčne seje  Priloga -Seznam imenovanih članov volilnih odborov

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 3. korespondenčne seje.  Priloga - Seznam imenovanih članov volilnih odborov

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 8. seje

Zapisnik 9. seje