Na vsebino

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2021

Občina Kanal ob Soči objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2021

Besedilo javnega razpisa

 

RAZPIS TURIZEM

POROČILO o sofinanciranju programov v  letu 2021

1. Spremni dopis

2. Razpisna dokumentacija turizem 2021

3. Zahtevek

4. Pravilnik

5. Merila

 

RAZPIS HUMANITAR

POROČILO  o sofinanciranju programov v letu 2021

Dopis prijaviteljem

1. Razpisna dokumentacija

2. Zahtevek

3. Pravilnik

 

RAZPIS DRUGA DRUŠTVA

POROČILO o sofinanciranju programov v letu 2021

Dopis prijaviteljem

1. Razpisna dokumentacija

2. Zahtevek

3. Pravilnik

 

RAZPIS KULTURA

Poročilo o financiranju programov v letu 2021

1. Razpisna dokumentacija

2. Pravilnik

3. Sprememba pravilnika

4. Merila 

Vloge morajo biti predložene do 28. 6. 2021 do 12. ure, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine!  

Shema_razpisov.jpg