Na vsebino

Javna objava z zbiranjem predlogov in pripomb k izhodiščem za pripravo sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta črpalna hidroelektrarna Avče

Občina Kanal ob Soči je skladno z določili 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS št. 61/17 – v nadaljevanju ZUreP-2) pripravila izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta črpalna hidroelektrarna Avče.

Spremembe in dopolnitve Lokacijskega načrta črpalna hidroelektrarna Avče se bodo izvedle po postopku, ki je predpisan za pripravo prostorskega izvedbenega akta, kot to določa 123. člen ZUreP-2. ZUreP-2 v 3. točki 268. člena določa, da se občinski lokacijski načrti, sprejeti na podlagi ZUreP-1, spreminjajo po postopku, kot je določen za OPPN.

Dopis v celoti si lahko preberete TU!

Izhodišča za pripravo spremembe in dopolnitve Lokacijskega načrta črpalna in hidroelektrarna Avče si lahko preberete TU!

Datum objave: 4. 11. 2021