Na vsebino

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o razpolaganju z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Kanal ob Soči

Objavljamo Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o razpolaganju z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Kanal ob Soči – prodaja stavbnih zemljišč

Namera v prilogi!

Prijavni obrazec v prilogi!

 

Rok za oddajo ponudbe je do vključno 13. 10. 2022.