Na vsebino

Javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave

Občina Kanal ob Soči, na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih

objavlja JAVNI NATEČAJ ZA POLOŽAJ DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – direktor občinske uprave« na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal in sicer v roku 12 dni po objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči. Za pravočasno prijavo po pošti se šteje prijava, ki je oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno najkasneje zadnji dan prijave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Več o Javnem natečaju v PRILOGI!

Datum objave: 23. 12. 2022