Na vsebino

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, socialno-humanitarnih in drugih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2023

Objavljamo JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, socialno-humanitarnih in drugih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2023

 

RAZPIS TURIZEM

Končno poročilo za 2023

Delno poročilo za leto 2023

Poročilo za leto 2022

 

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Besedilo JR

Razpisna dokumentacija turizem 

Zahtevek

Pravilnik

Merila

 

RAZPIS HUMANITAR

Končno poročilo za leto 2023

Delno poročilo za leto 2023

Poročilo za leto 2022

 

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Spremni dopis

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

Zahtevek

Pravilnik

 

RAZPIS DRUGA DRUŠTVA

Končno poročilo za leto 2023

Delno poročilo za leto 2023

Poročilo za leto 2022

 

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Spremni dopis

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

Zahtevek

 Pravilnik

 

RAZPIS KULTURA

Končno poročilo za 2023

Delno poročilo za leto 2023

 Poročilo za leto 2022


 

Sklep o začetku postopka JR

Sklep o imenovanju komisije

Letni program za kulturo za leto 2023

Besedilo JR

Razpisna dokumentacija

Zahtevek

 Pravilnik

 Sprememba pravilnika

. Merila 

Vloge morajo biti predložene vključno do  petka, 9. 6. 2023 do 12. ure, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine!