Na vsebino

Ukinitev statusa javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini

Občinska uprava občine Kanal ob Soči izdaja po uradni dolžnosti naslednjo

Odločbo.