Na vsebino

Javno naročilo - Podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe

Objavljamo Javno naročilo - Podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju občine Kanal ob Soči
Na portalu javnih naročil je objavljen javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju občine Kanal ob Soči, dne, 9. 12. 2020, številka objave JN007653/2020-B01.

PRILOGE:

Razpisna dokumentacija
Obrazec številka 1: Predračun
Obrazci številka 2 -11
Naročnik