Na vsebino

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2021

Občina Kanal ob Soči objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2021

 

Besedilo javnega razpisa

 

RAZPIS TURIZEM
Sklep o imenovanju komisije
POROČILO o sofinanciranju programov v  letu 2021

Vrednotenje programov turizem

1. Spremni dopis

2. Razpisna dokumentacija turizem 2021

3. Zahtevek

4. Pravilnik

5. Merila

 

RAZPIS HUMANITAR
Sklep o imenovanju komisije

POROČILO  o sofinanciranju programov v letu 2021

Vrednotenje programov humanitar

Dopis prijaviteljem

1. Razpisna dokumentacija

2. Zahtevek

3. Pravilnik

 

RAZPIS DRUGA DRUŠTVA
Sklep o imenovanju komisije

POROČILO o sofinanciranju programov v letu 2021

Vrednotenje programov druga društva

Dopis prijaviteljem

1. Razpisna dokumentacija

2. Zahtevek

3. Pravilnik

 

RAZPIS KULTURA
Sklep o imenovanju komisije

Poročilo o financiranju programov v letu 2021

Vrednotenje programov kultura

1. Razpisna dokumentacija

2. Pravilnik

3. Sprememba pravilnika

4. Merila 

Vloge morajo biti predložene do 28. 6. 2021 do 12. ure, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine!  

Shema_razpisov.jpg