Na vsebino

Javni Poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Kanal ob Soči

Številka: 410-0006/2023-2
Datum: 3. april 2023

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Kanal ob Soči  (Ur. l. RS, št. 28/2023) in Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 28/2023) objavlja Občina Kanal ob Soči Javni poziv za pokroviteljstvo Občine Kanal ob Soči za leto 2023.

Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: dogodki oziroma projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.

Javni poziv je odprt od dneva objave na spletni strani občine do porabe sredstev oziroma do 30. novembra 2023.

Skrajni rok za oddajo vlog po objavljenem javnem pozivu je do 30. novembra za tekoče leto.

 

KONČNO POROČILO

POROČILA  o odobrenih sredstvih: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Pravilnk o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva na povezavi TU!

Sklep o začetku postopka v Prilogi!

Sklep o imenovanju komisije v Prilogi!

Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev v Prilogi!

Pozivna dokumentacija v Prilogi!

Osnutek pogodbe v Prilogi!

Ovojnica v Prilogi!